Opening Times

SPRING / SUMMER HOURS

**********************
FROM MAY 10th 2017

WEDNESDAY / THURSDAY / FRIDAY 10:30am – 4:30pm 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Keep an eye on this page and on our Facebook page for further details about re-opening dates and times.   Always phone before travelling to visit the Tin Shed to avoid disappointment.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

IMPORTANT NOTICE

We may have school visits on Wednesday’s  and Thursday’s  therefore it is advisable for visitors to give us a quick phone call to check before visiting to avoid disappointment.
Sorry for any inconvenience caused.

 

SCHOOL VISIT UPDATE
On Wednesday, September 13th 2017, there will be a day long school visit to the museum.
We anticipate their departure at 2.30pm and normal service will resume.


Museum Admission Fee 

General Admission                            £3

Family 2 Adults 2 Children             £10

WW2 Veterans                                   FREE

  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Directors
Seimon Pugh-Jones & Andrew Isaacs
07974 106 157

************

Events Co-ordinator
Min Evans
0781 696 0268

************

Outreach Officer
Emyr Price
07966 174 179

************

*Museum may close occasionally to cater for special events.

Please check our facebook page & website regularly for details

& phone to double check our availability before travelling.

We apologise for any inconvenience caused during these times*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ALL INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE WITH NO LIABILITY TO THE WEB PAGE CREATOR OR THE TIN SHED EXPERIENCE

PLEASE PHONE TO DOUBLE CHECK THAT WE ARE OPEN BEFORE TRAVELING TO VISIT US.

******************************

ORIAU AGOR GWANWYN / HAF

AR AGOR MAI 2017

 

DYDD MERCHER / DYDD IAU / DYDD GWENER 10:30 – 4:30

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HYSBYSIAD PWYSIG

Ar ambell ddiwrnod fydd gennym ymweliadau ddisgyblion ysgol, felly mae’n syniad da i ymwelwyr rhoi galwad ffôn
cyn ymweld i osgoi cael eich siomi.
Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra a achosir.

 

Tâl Mynediad i’r Amgueddfa

Mynediad Cyffredinol                 £ 3
Teulu :- 2 Oedolyn + 2 Plant       £ 10
Cyn-filwyr Ail Rhyfel Byd             AM DDIM


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Cyfarwyddwyr
Seimon Pugh-Jones & Andrew Isaacs
07974 106 157
************

Cydlynydd Digwyddiadau
Min Evans
0781 696 0268
************

Swyddog Estyn Allan
Emyr Price
07966 174 179

************

* Ar adegau gall yr amgueddfa cau i ddarparu ar gyfer digwyddiadau arbennig heb sylw. Edrychwch ar ein tudalen ‘facebook’ neu wefan yn rheolaidd i gael y manylion diweddarach & ffôniwch i ddyblu sicrhau ein argaeledd cyn teithio.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir yn ystod yr adegau hyn *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ALLAI YR HOLL WYBODAETH YMA NEWID HEB UNRHYW ATEBOLRWYDD I’R CHREAWDWR DUDALEN WE.

Ffoniwch i neud yn siŵr ein fod ar agor cyn teithio i ymweld â ni.

lottery logo rdp sir gar logo