Opening Times

WINTER HOURS

From  NOVEMBER 1st 2016 

CLOSED TO THE PUBLIC
UNTIL LATE SPRING 2017.

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

IMPORTANT NOTICE

We may have school visits on Wednesday’s  and Thursday’s  therefore it is advisable for visitors to give us a quick phone call to check before visiting to avoid disappointment.
Sorry for any inconvenience caused.


Admission Fee 

General Admission                            £3

Family 2 Adults 2 Children             £10

WW2 Veterans                                   FREE

  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Directors

 Seimon Pugh-Jones & Andrew Isaacs
07974 106 157

************

Events Co-ordinator

Min Evans
0781 696 0268

************

Outreach Officer

Emyr Price
07966 174 179

************

*Museum may close occasionally to cater for special events.

Please check our facebook page & website regularly for details

& phone to double check our availability before travelling.

We apologise for any inconvenience caused during these times*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ALL INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE WITH NO LIABILITY TO THE WEB PAGE CREATOR OR THE TIN SHED EXPERIENCE

PLEASE PHONE TO DOUBLE CHECK THAT WE ARE OPEN BEFORE TRAVELING TO VISIT US.

******************************

ORIAU AGOR DROS Y GAEAF

O 1af Tachwedd, 2016 ymlaen :-

AR GAU I’R CYHOEDD
NES HWYR GWANWYN 2017.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HYSBYSIAD PWYSIG

Ar ambell ddiwrnod fydd gennym ymweliadau ddisgyblion ysgol, felly mae’n syniad da i ymwelwyr rhoi galwad ffôn
cyn ymweld i osgoi cael eich siomi.
Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra a achosir.

 

Tâl Mynediad

Mynediad Cyffredinol                 £ 3
Teulu :- 2 Oedolyn + 2 Plant       £ 10
Cyn-filwyr Ail Rhyfel Byd             AM DDIM


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Cyfarwyddwyr
Seimon Pugh-Jones & Andrew Isaacs
07974 106 157
************

Cydlynydd Digwyddiadau
Min Evans
0781 696 0268
************

Swyddog Estyn Allan
Emyr Price
07966 174 179

************

* Ar adegau gall yr amgueddfa cau i ddarparu ar gyfer digwyddiadau arbennig heb sylw. Edrychwch ar ein tudalen ‘facebook’ neu wefan yn rheolaidd i gael y manylion diweddarach & ffôniwch i ddyblu sicrhau ein argaeledd cyn teithio.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir yn ystod yr adegau hyn *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ALLAI YR HOLL WYBODAETH YMA NEWID HEB UNRHYW ATEBOLRWYDD I’R CHREAWDWR DUDALEN WE.

Ffoniwch i neud yn siŵr ein fod ar agor cyn teithio i ymweld â ni.

lottery logo rdp sir gar logo